Korpa (prazna) 0
Promocije Novi proizvodi

Firma AUTOKOMPLETA&Z D.O.O., vlasnik www.fauto.rs , izjavljuje da se vaši lični podaci prikupljaju I koriste u skladu sa odredbama ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Vaši lični podaci biće zaštićeni i neće se deliti sa trećim licima.

Naručivanjem na sajtu ,na osnovu čl. 1 ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Ovim zakonom se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona.

Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje, nacionalnu pripadnost, socijalno poreklo i status, imovinsko stanje, rođenje, obrazovanje, društveni položaj ili druga lična svojstva.

Poslove zaštite podataka o ličnosti obavlja Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Svaki klijent ima mogućnost da unese samo ime, prezime, adresu i kontakt telefon radi lakšeg poručivanja.

Svaki administrator je dužan da obradi lične podatke na zakonit način, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaši lični podaci biće zaštićeni i neće se dostavljati trećim licima.

Vaše lične podatke možete izmeniti na stranici Moj nalog.

Za bilo koji drugi zahtev u vezi sa ispravkom ili brisanjem vaših ličnih podataka, molimo Vaš da nas kontaktirate preko naše kontakt strane. Razmotrićemo vaš zahtev i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.